Hotelska grupa „Budvanska rivijera”a.d. Budva Broj nabavke: 04/1-725 Mjesto i datum: Budva, 19.02.2019. godine ...
Opširnije
Hotelska grupa „Budvanska rivijera”a.d. Budva Broj nabavke: 04/1-696 Mjesto i datum: Budva, 18.02.2019. godine ...
Opširnije
Hotelska grupa „Budvanska rivijera”a.d. Budva Broj nabavke: 04/1-673 Mjesto i datum: Budva, 18.02.2019. godine ...
Opširnije
Hotelska grupa „Budvanska rivijera”a.d. Budva Broj nabavke: 04/1-644 Mjesto i datum: Budva, 15.02.2019. godine ...
Opširnije
Hotelska grupa „Budvanska rivijera”a.d. Budva Broj nabavke: 04/1-650 Mjesto i datum: Budva, 15.02.2019. godine ...
Opširnije
Hotelska grupa „Budvanska rivijera”a.d. Budva Broj nabavke: 04/1-639 Mjesto i datum: Budva, 14.02.2019. godine ...
Opširnije
Hotelska grupa „Budvanska rivijera”a.d. Budva Broj nabavke: 04/1-550 Mjesto i datum: Budva, 08.02.2019. godine ...
Opširnije
Hotelska grupa „Budvanska rivijera”a.d. Budva Broj nabavke: 04/1-534 Mjesto i datum: Budva, 08.02.2019. godine ...
Opširnije
Hotelska grupa „Budvanska rivijera”a.d. Budva Broj nabavke: 04/1-518 Mjesto i datum: Budva, 07.02.2019. godine ...
Opširnije
Hotelska grupa „Budvanska rivijera”a.d. Budva Broj nabavke: 04/1-521 Mjesto i datum: Budva, 07.02.2019. godine ...
Opširnije
Hotelska grupa „Budvanska rivijera”a.d. Budva Broj nabavke: 04/1-487 Mjesto i datum: Budva, 06.02.2019. godine ...
Opširnije
Hotelska grupa „Budvanska rivijera”a.d. Budva Broj nabavke: 04/1-475 Mjesto i datum: Budva, 05.02.2019. godine ...
Opširnije
Loading...

Pravilnik o uređivanju postupaka nabavki roba, usluga i radova u Hotelskoj grupi “Budvanska rivijera” AD Budva.

Na osnovu člana 39. do 42, Statuta Hotelske grupe “Budvanska rivijera” a.d. Budva, Odbor direktora na Petoj sjednici održanoj19.09.2017. godine usvaja

PRAVILNIK

o uređivanju postupka nabavke roba, usluga i radova u Hotelskoj grupi “Budvanska rivijera” a.d. Budva

Novosti

Hotelska grupa „Budvanska rivijera”a.d. Budva Broj nabavke: ...
Opširnije
Hotelska grupa „Budvanska rivijera”a.d. Budva Broj nabavke: ...
Opširnije
Hotelska grupa „Budvanska rivijera”a.d. Budva Broj nabavke: ...
Opširnije
Hotelska grupa „Budvanska rivijera”a.d. Budva Broj nabavke: ...
Opširnije
Hotelska grupa „Budvanska rivijera”a.d. Budva Broj nabavke: ...
Opširnije
Hotelska grupa „Budvanska rivijera”a.d. Budva Broj nabavke: ...
Opširnije