Najnovije objave

Hotelska grupa „Budvanska rivijera”a.d. Budva Broj nabavke: 04/1-5542 Mjesto i datum: Budva, 24.09.2018. godine Tenderska dokumentacija - Zamjena itisona u hotelu "Palas" 368.50 KB Download ...
Opširnije
Hotelska grupa „Budvanska rivijera”a.d. Budva Broj nabavke: 04/1-5243 Mjesto i datum: Budva, 07.09.2018. godine Tenderska dokumentacija - Nabavka elektro opreme 356.50 KB Download Rješenje o ...
Opširnije
Hotelska grupa „Budvanska rivijera”a.d. Budva Broj nabavke: 04/1-3857 Mjesto i datum: Budva, 02.07.2018. godine Tenderska dokumentacija - Kancelarijski materijal 470.50 KB Download Rješenje o izboru ...
Opširnije
Hotelska grupa „Budvanska rivijera”a.d. Budva Broj nabavke: 04/1-3755 Mjesto i datum: Budva, 27.06.2018. godine Tenderska dokumentacija - Ugradni i građevinski materijal, po partijama 1.70 MB ...
Opširnije
U skladu sa Zakonom o finasiranju političkih subjekata i izbornih kampanja Hotelska grupa “Budvanska rivijera”  A.D. Budva, objavljuje putne naloge dana 25.06.2018. Putni nalog 25.06.2018 ...
Opširnije
U skladu sa Zakonom o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja Hotelska grupa “Budvanska rivijera” A.D. Budva, objavljuje  putne naloge dana 19.06.2018. godine. Putni nalozi ...
Opširnije
Hotelska grupa „Budvanska rivijera”a.d. Budva Broj nabavke: 04/1-3426 Mjesto i datum: Budva, 14.06.2018. godine Tenderska dokumentacija - Potrošni materijal za hotele, po partijama 676.00 KB ...
Opširnije
Hotelska grupa „Budvanska rivijera”a.d. Budva Broj nabavke: 04/1-3329 Mjesto i datum: Budva, 12.06.2018. godine Tenderska dokumentacija - Hljeb i peciva 439.00 KB Download Izmjena broj ...
Opširnije
U skladu sa Zakonom o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja Hotelska grupa “Budvanska rivijera” A.D. Budva, objavljuje putne naloge 11.06.2018. godine. Putni nalozi 11.06.2018 ...
Opširnije
Loading...

Pravilnik o uređivanju postupaka nabavki roba, usluga i radova u Hotelskoj grupi "Budvanska rivijera" AD Budva.

Na osnovu člana 39. do 42, Statuta Hotelske grupe "Budvanska rivijera" a.d. Budva, Odbor direktora na Petoj sjednici održanoj19.09.2017. godine usvaja

PRAVILNIK

o uređivanju postupka nabavke roba, usluga i radova u Hotelskoj grupi "Budvanska rivijera" a.d. Budva

Preuzeti

Novosti


 

Hotelska grupa „Budvanska rivijera”a.d. Budva Broj nabavke: ...
Opširnije

Hotelska grupa „Budvanska rivijera”a.d. Budva Broj nabavke: ...
Opširnije

Hotelska grupa „Budvanska rivijera”a.d. Budva Broj nabavke: ...
Opširnije

Hotelska grupa „Budvanska rivijera”a.d. Budva Broj nabavke: ...
Opširnije