Hotelska grupa „Budvanska rivijera”a.d. Budva Broj nabavke: 04/1-2203 Mjesto i datum: Budva, 24.04.2019. godine ...
Opširnije
Hotelska grupa „Budvanska rivijera”a.d. Budva Broj nabavke: 04/1-2104 Mjesto i datum: Budva, 19.04.2019. godine ...
Opširnije
Hotelska grupa „Budvanska rivijera”a.d. Budva Broj nabavke: 04/1-1910 Mjesto i datum: Budva, 11.04.2019. godine ...
Opširnije
Hotelska grupa „Budvanska rivijera”a.d. Budva Broj nabavke: 04/1-1830 Mjesto i datum: Budva, 08.04.2019. godine ...
Opširnije
Hotelska grupa „Budvanska rivijera”a.d. Budva Broj nabavke: 04/1-1691 Mjesto i datum: Budva, 03.04.2019. godine ...
Opširnije
Hotelska grupa „Budvanska rivijera”a.d. Budva Broj nabavke: 04/1-1446 Mjesto i datum: Budva, 26.03.2019. godine ...
Opširnije
Hotelska grupa „Budvanska rivijera”a.d. Budva Broj nabavke: 04/1-1389 Mjesto i datum: Budva, 25.03.2019. godine ...
Opširnije
Hotelska grupa „Budvanska rivijera”a.d. Budva Broj nabavke: 04/1-1348 Mjesto i datum: Budva, 22.03.2019. godine ...
Opširnije
Hotelska grupa „Budvanska rivijera”a.d. Budva Broj nabavke: 04/1-1231 Mjesto i datum: Budva, 15.03.2019. godine ...
Opširnije
Hotelska grupa „Budvanska rivijera”a.d. Budva Broj nabavke: 04/1-1109 Mjesto i datum: Budva, 07.03.2019. godine ...
Opširnije
Hotelska grupa „Budvanska rivijera”a.d. Budva Broj nabavke: 04/1-977 Mjesto i datum: Budva, 01.03.2019. godine ...
Opširnije
Hotelska grupa „Budvanska rivijera”a.d. Budva Broj nabavke: 04/1-952 Mjesto i datum: Budva, 28.02.2019. godine ...
Opširnije
Loading...

Pravilnik o uređivanju postupaka nabavki roba, usluga i radova u Hotelskoj grupi “Budvanska rivijera” AD Budva.

Na osnovu člana 39. do 42, Statuta Hotelske grupe “Budvanska rivijera” a.d. Budva, Odbor direktora na Petoj sjednici održanoj19.09.2017. godine usvaja

PRAVILNIK

o uređivanju postupka nabavke roba, usluga i radova u Hotelskoj grupi “Budvanska rivijera” a.d. Budva

Novosti

Hotelska grupa „Budvanska rivijera”a.d. Budva Broj nabavke: ...
Opširnije
Hotelska grupa „Budvanska rivijera”a.d. Budva Broj nabavke: ...
Opširnije
Hotelska grupa „Budvanska rivijera”a.d. Budva Broj nabavke: ...
Opširnije
Hotelska grupa „Budvanska rivijera”a.d. Budva Broj nabavke: ...
Opširnije
Hotelska grupa „Budvanska rivijera”a.d. Budva Broj nabavke: ...
Opširnije
Hotelska grupa „Budvanska rivijera”a.d. Budva Broj nabavke: ...
Opširnije