Hotelska grupa „Budvanska rivijera”a.d. Budva Broj nabavke: 04/1-3419 Mjesto i datum: Budva, 14.06.2019. godine ...
Opširnije
Hotelska grupa „Budvanska rivijera”a.d. Budva Broj nabavke: 04/1-3187 Mjesto i datum: Budva, 06.06.2019. godine ...
Opširnije
Hotelska grupa „Budvanska rivijera”a.d. Budva Broj nabavke: 04/1-3003 Mjesto i datum: Budva, 31.05.2019. godine ...
Opširnije
Hotelska grupa „Budvanska rivijera”a.d. Budva Broj nabavke: 04/1-2907 Mjesto i datum: Budva, 29.05.2019. godine ...
Opširnije
Hotelska grupa „Budvanska rivijera”a.d. Budva Broj nabavke: 04/1-2904 Mjesto i datum: Budva, 29.05.2019. godine ...
Opširnije
Hotelska grupa „Budvanska rivijera”a.d. Budva Broj nabavke: 04/1-2680 Mjesto i datum: Budva, 17.05.2019. godine ...
Opširnije
Hotelska grupa „Budvanska rivijera”a.d. Budva Broj nabavke: 04/1-2653 Mjesto i datum: Budva, 16.05.2019. godine ...
Opširnije
Hotelska grupa „Budvanska rivijera”a.d. Budva Broj nabavke: 04/1-2595 Mjesto i datum: Budva, 15.05.2019. godine ...
Opširnije
Hotelska grupa „Budvanska rivijera”a.d. Budva Broj nabavke: 04/1-2582 Mjesto i datum: Budva, 14.05.2019. godine ...
Opširnije
Hotelska grupa „Budvanska rivijera”a.d. Budva Broj nabavke: 04/1-2553 Mjesto i datum: Budva, 13.05.2019. godine ...
Opširnije
Hotelska grupa „Budvanska rivijera”a.d. Budva Broj nabavke: 04/1-2397 Mjesto i datum: Budva, 07.05.2019. godine ...
Opširnije
Loading...

Pravilnik o uređivanju postupaka nabavki roba, usluga i radova u Hotelskoj grupi “Budvanska rivijera” AD Budva.

Na osnovu člana 39. do 42, Statuta Hotelske grupe “Budvanska rivijera” a.d. Budva, Odbor direktora na Petoj sjednici održanoj19.09.2017. godine usvaja

PRAVILNIK

o uređivanju postupka nabavke roba, usluga i radova u Hotelskoj grupi “Budvanska rivijera” a.d. Budva

Novosti

Hotelska grupa „Budvanska rivijera”a.d. Budva Broj nabavke: ...
Opširnije
Hotelska grupa „Budvanska rivijera”a.d. Budva Broj nabavke: ...
Opširnije
Hotelska grupa „Budvanska rivijera”a.d. Budva Broj nabavke: ...
Opširnije
Hotelska grupa „Budvanska rivijera”a.d. Budva Broj nabavke: ...
Opširnije