Najnovije objave

Broj nabavke:04/1-6173 Mjesto i datum: Budva, 02.11.2017. godine  TENDERSKA DOKUMENTACIJA  ZA NABAVKU ROBA Oprema za TV i WiFi sistem u hotelu “Palas” – Petrovac I ...
Opširnije
Broj iz evidencije postupaka javnih nabavki: 04/3-JN-001/9 Redni broj iz Plana javnih nabavki : 5 Mjesto i datum: Budva, 30.01.2017. godine TENDERSKA DOKUMENTACIJA ZA NABAVKU ...
Opširnije
Broj iz evidencije postupaka javnih nabavki: 04/3-JN-016/7 Redni broj iz Plana javnih nabavki : 10 Mjesto i datum: 24.02.2017. godine TENDERSKA DOKUMENTACIJA ZA OTVORENI POSTUPAK ...
Opširnije
Broj iz evidencije postupaka javnih nabavki: 04/3-JN-017/8 Redni broj iz Plana javnih nabavki : 31 Mjesto i datum: Budva, 03.03.2017. godine TENDERSKU DOKUMENTACIJU ZA POSTUPAK ...
Opširnije
Hotelska grupa „Budvanska rivijera”a.d. BudvaBroj iz evidencije postupaka javnih nabavki: 04/3-JN-025/10 Redni broj iz Plana javnih nabavki : 7 Mjesto i datum: Budva, 29.02.2016. godine ...
Opširnije
Predmet nabavke je izbor najpovoljnijeg ponuđača za nabavku roba – Svježeg voća i povrća za potrebe Hotelske grupe “Budvanska rivijera” AD Budva, za period do ...
Opširnije
Hotelska grupa „Budvanska rivijera”a.d. Budva Broj nabavke: 04/1-4977 Mjesto i datum: Budva, 19.09.2017. godine TENDERSKA DOKUMENTACIJA ZA NABAVKU ROBA ELEKTRO VOZILA 291.50 KB Download ...
Opširnije
Hotelska grupa „ Budvanska rivijera” A.D. Budva Broj iz evidencije postupaka javnih nabavki: 04/3-JN-060/9 Redni broj iz Plana javnih nabavki : 30 Mjesto i datum: ...
Opširnije
Broj iz evidencije postupaka javnih nabavki: 04/3-JN-046/7Redni broj iz Plana javnih nabavki : 13Mjesto i datum: 09.06. 2017. godine TENDERSKA DOKUMENTACIJA ZA OTVORENI POSTUPAK JAVNE ...
Opširnije

Pravilnik o uređivanju postupaka nabavki roba, usluga i radova u Hotelskoj grupi "Budvanska rivijera" AD Budva.

Na osnovu člana 39. do 42, Statuta Hotelske grupe "Budvanska rivijera" a.d. Budva, Odbor direktora na Petoj sjednici održanoj19.09.2017. godine usvaja

PRAVILNIK

o uređivanju postupka nabavke roba, usluga i radova u Hotelskoj grupi "Budvanska rivijera" a.d. Budva

Preuzeti

Novosti


 

Rjesenje o odabiru najpovoljnije ponude mozete preuzeti ...
Opširnije

Rjesenje o odabiru najpovoljnije ponude mozete preuzeti ...
Opširnije