Najnovije objave

Hotelska grupa „Budvanska rivijera”a.d. Budva Broj nabavke: 04/1-668 Mjesto i datum: Budva, 16.02.2018. godine Tenderska dokumentacija - Radovi na adaptaciji i opremanju prizemnog dijela hotela ...
Opširnije
Hotelska grupa „Budvanska rivijera”a.d. Budva Broj nabavke: 04/1-482 Mjesto i datum: Budva, 07.02.2018. godine Tenderska dokumentacija - Sprovođenje fitosanitarnih mjera za eradikaciju i suzbijanje štetočina ...
Opširnije
Hotelska grupa „Budvanska rivijera”a.d. Budva Broj nabavke: 04/1-479 Mjesto i datum: Budva, 07.02.2018. godine Tenderska dokumentacija za nabavku roba - Goriva i maziva 302.00 KB ...
Opširnije
Hotelska grupa „Budvanska rivijera”a.d. Budva Broj nabavke: 04/1-444 Mjesto i datum: Budva, 06.02.2018. godine Tenderska dokumentacija - Nabavka putničkog teretnog vozila 311.50 KB Download Rješenje ...
Opširnije
Hotelska grupa „Budvanska rivijera”a.d. Budva Broj: 04/1-370 Mjesto i datum: Budva, 31.01.2018. godine Na osnovu člana 24. stav 1 Pravilnika o uređivanju postupaka nabavki roba, ...
Opširnije
Hotelska grupa „Budvanska rivijera”a.d. Budva Broj nabavke: 04/1-262 Mjesto i datum: Budva, 25.01.2018. godine Tenderska dokumentacija - Radovi na adaptaciji pansionskog restorana TN "Slovenska plaža" ...
Opširnije
Hotelska grupa „Budvanska rivijera”a.d. Budva Broj nabavke: 04/1-002 Mjesto i datum: Budva, 09.01.2018. godine Tenderska dokumentacija - Radovi na adaptaciji komunalnog dvorišta - TN "Slovenska ...
Opširnije
Hotelska grupa „Budvanska rivijera”a.d. Budva Broj nabavke: 04/1-6800 Mjesto i datum: Budva, 13.12.2017. godine Tenderska dokumentacija - Izrada projekta - elaborata zaštite od požara 331.50 ...
Opširnije
Hotelska grupa „Budvanska rivijera”a.d. Budva Broj nabavke: 04/1-6173 Mjesto i datum: Budva, 02.11.2017. godine Oprema za TV i WiFi sistem u hotelu “Palas” – Petrovac ...
Opširnije

Pravilnik o uređivanju postupaka nabavki roba, usluga i radova u Hotelskoj grupi "Budvanska rivijera" AD Budva.

Na osnovu člana 39. do 42, Statuta Hotelske grupe "Budvanska rivijera" a.d. Budva, Odbor direktora na Petoj sjednici održanoj19.09.2017. godine usvaja

PRAVILNIK

o uređivanju postupka nabavke roba, usluga i radova u Hotelskoj grupi "Budvanska rivijera" a.d. Budva

Preuzeti

Novosti


 

U prilogu su putni nalozi za period ...
Opširnije

Hotelska grupa „Budvanska rivijera”a.d. Budva Broj nabavke: ...
Opširnije

Objavljeni putni nalozi 2.73 MB Download ...
Opširnije