Tenderska dokumentacija – Preventivni i redovni tretmani palmi

Hotelska grupa „Budvanska rivijera”a.d. Budva Broj nabavke: 04/1-725 Mjesto i datum: Budva, 19.02.2019. godine ...
Opširnije

Tenderska dokumentacija – Tekuće održavanje, servis i popravka liftova

Hotelska grupa „Budvanska rivijera”a.d. Budva Broj nabavke: 04/1-696 Mjesto i datum: Budva, 18.02.2019. godine ...
Opširnije

Tenderska dokumentacija – Modernizacija korporativne mreže i servisa

Hotelska grupa „Budvanska rivijera”a.d. Budva Broj nabavke: 04/1-673 Mjesto i datum: Budva, 18.02.2019. godine ...
Opširnije

Tenderska dokumentacija – Izrada nove Web stranice sa izradom mobilnih aplikacija

Hotelska grupa „Budvanska rivijera”a.d. Budva Broj nabavke: 04/1-644 Mjesto i datum: Budva, 15.02.2019. godine ...
Opširnije

Tenderska dokumentacija – Različite vrste riba i plodova mora, po partijama

Hotelska grupa „Budvanska rivijera”a.d. Budva Broj nabavke: 04/1-650 Mjesto i datum: Budva, 15.02.2019. godine ...
Opširnije

Tenderska dokumentacija – Tekuće održavanje građevinskih objekata, po partijama

Hotelska grupa „Budvanska rivijera”a.d. Budva Broj nabavke: 04/1-639 Mjesto i datum: Budva, 14.02.2019. godine ...
Opširnije

Tenderska dokumentacija – Nabavka i instalacija WiFi opreme u TN “Slovenska plaža”, po partijama

Hotelska grupa „Budvanska rivijera”a.d. Budva Broj nabavke: 04/1-534 Mjesto i datum: Budva, 08.02.2019. godine ...
Opširnije

Tenderska dokumentacija – Smrznuto voće i povrće i prerađevine

Hotelska grupa „Budvanska rivijera”a.d. Budva Broj nabavke: 04/1-518 Mjesto i datum: Budva, 07.02.2019. godine ...
Opširnije

Tenderska dokumentacija – Piće, po partijama

Hotelska grupa „Budvanska rivijera”a.d. Budva Broj nabavke: 04/1-521 Mjesto i datum: Budva, 07.02.2019. godine ...
Opširnije