Tenderska dokumentacija – Ugradni i građevinski materijal

Hotelska grupa „Budvanska rivijera”a.d. Budva Broj nabavke: 04/1-2203 Mjesto i datum: Budva, 24.04.2019. godine ...
Opširnije

Tenderska dokumentacija – Potrošni materijal za hotele, po partijama

Hotelska grupa „Budvanska rivijera”a.d. Budva Broj nabavke: 04/1-2104 Mjesto i datum: Budva, 19.04.2019. godine ...
Opširnije

Tenderska dokumentacija – Nabavka kolica za sladoled

Hotelska grupa „Budvanska rivijera”a.d. Budva Broj nabavke: 04/1-1910 Mjesto i datum: Budva, 11.04.2019. godine ...
Opširnije

Tenderska dokumentacija – Nabavka i instalacija WiFi opreme u TN “Slovenska plaža”, po partijama

Hotelska grupa „Budvanska rivijera”a.d. Budva Broj nabavke: 04/1-1830 Mjesto i datum: Budva, 08.04.2019. godine ...
Opširnije

Tenderska dokumentacija – Bazenska hemija

Hotelska grupa „Budvanska rivijera”a.d. Budva Broj nabavke: 04/1-1231 Mjesto i datum: Budva, 15.03.2019. godine ...
Opširnije

Tenderska dokumentacija – Espreso kafa i topli napici

Hotelska grupa „Budvanska rivijera”a.d. Budva Broj nabavke: 04/1-977 Mjesto i datum: Budva, 01.03.2019. godine ...
Opširnije

Tenderska dokumentacija – Preventivni i redovni tretmani palmi

Hotelska grupa „Budvanska rivijera”a.d. Budva Broj nabavke: 04/1-725 Mjesto i datum: Budva, 19.02.2019. godine ...
Opširnije

Tenderska dokumentacija – Tekuće održavanje, servis i popravka liftova

Hotelska grupa „Budvanska rivijera”a.d. Budva Broj nabavke: 04/1-696 Mjesto i datum: Budva, 18.02.2019. godine ...
Opširnije

Tenderska dokumentacija – Modernizacija korporativne mreže i servisa

Hotelska grupa „Budvanska rivijera”a.d. Budva Broj nabavke: 04/1-673 Mjesto i datum: Budva, 18.02.2019. godine ...
Opširnije