Putni nalozi 10.04.2018.

Poštovani Obavještavam vas da je u skladu sa Zakonom o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja Hotelska grupa “Budvanska rivijera” A.D. Budva, objavila putne naloge za period od 02.04.. – 08.04.2018. godine