Putni nalozi 16.04.-22.04. i 23.04.-29.04.2018.

Obavještavam Vas da se u skaldui sa Zakonom o finasiranju političkih subjekata i izbornih kampanja Hotelska grupa “Budvanska rivijera” A.D. Budva, objavila putne naloge da 30.04.2018. godine na web sajtu društva www.hgbudvanskarivijera.com, za period od 16.04.2018-22.04.2018. godine i 23.04.2018-29.04.2018. godine, koje Vam u prilogu dostavljamo .