Putni nalozi 16.04.2018.

Poštovani Obavještavam vas da je u skladu sa Zakonom o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja Hotelska grupa “Budvanska rivijera” A.D. Budva, objavila putne naloge za period od 09.04-15.04.2018. godine, koje vam u prilogu i dostavljamo.