Putni nalozi 26.03.2018.

Poštovani Obavještavam vas da je u skladu sa Zakonom o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja Hotelska grupa “Budvanska rivijera” A.D. Budva, objavila putne naloge za period od 19.03.2018 – 25.03.2018. godine.