Putni nalozi 19.03.2018.

Obavještavam vas da je u skladu sa Zakonom o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja Hotelska grupa “Budvanska rivijera” A.D. Budva, objavila putne za period od 12.03.2018 – 18.03.2018. godine,