Tenderska dokumentacija – Suhomesnati proizvodi

Hotelska grupa „Budvanska rivijera”a.d. Budva Broj nabavke: 04/1-3773 Mjesto i datum: Budva, 26.06.2019. godine ...
Opširnije

Tenderska dokumentacija – Hortikultura

Hotelska grupa „Budvanska rivijera”a.d. Budva Broj nabavke: 04/1-3608 Mjesto i datum: Budva, 20.06.2019. godine ...
Opširnije

Tenderska dokumentacija – Tekstilni program za hotele

Hotelska grupa „Budvanska rivijera”a.d. Budva Broj nabavke: 04/1-3187 Mjesto i datum: Budva, 06.06.2019. godine ...
Opširnije

Tenderska dokumentacija – Butan gas

Hotelska grupa „Budvanska rivijera”a.d. Budva Broj nabavke: 04/1-3003 Mjesto i datum: Budva, 31.05.2019. godine ...
Opširnije

Tenderska dokumentacija – Nabavka klima uređaja

Hotelska grupa „Budvanska rivijera”a.d. Budva Broj nabavke: 04/1-2653 Mjesto i datum: Budva, 16.05.2019. godine ...
Opširnije

Tenderska dokumentacija – Kancelarijski materijal

Hotelska grupa „Budvanska rivijera”a.d. Budva Broj nabavke: 04/1-2582 Mjesto i datum: Budva, 14.05.2019. godine ...
Opširnije

Tenderska dokumentacija – Meso

Hotelska grupa „Budvanska rivijera”a.d. Budva Broj nabavke: 04/1-2397 Mjesto i datum: Budva, 07.05.2019. godine ...
Opširnije

Tenderska dokumentacija – Ugradni i građevinski materijal

Hotelska grupa „Budvanska rivijera”a.d. Budva Broj nabavke: 04/1-2203 Mjesto i datum: Budva, 24.04.2019. godine ...
Opširnije

Tenderska dokumentacija – Potrošni materijal za hotele, po partijama

Hotelska grupa „Budvanska rivijera”a.d. Budva Broj nabavke: 04/1-2104 Mjesto i datum: Budva, 19.04.2019. godine ...
Opširnije